Miljö och Hållbarhet

Bidra till en hållbar miljö, allt räknas.


Hållbarhet

 

Vi på Tage Lindblom har en ambition att driva vårt företag på ett sätt där vi inte bara tillfredsställer dagens behov utan även tar ansvar för kommande generationer. Därför är hållbarhet en viktig fråga för oss. Vi kan på så sätt bidra till en positiv förändring i Sverige och vår omvärld.

 

Hållbarhetsstrategi

Ekologisk hållbarhet – till största delen förknippat med miljörelaterade frågor. Vi skall värna om miljön och vår omgivning.

 

Social hållbarhet – berör frågor som är kopplade till levnads- och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, rättvisa, oklanderliga arbetsvillkor och besläktade ämnen. Ingen skall behöva fara illa vid produktion av våra produkter.

 

Ekonomisk hållbarhet – handlar till stor del om effektivt resursutnyttjande som också är ekologiskt och socialt hållbart. Vi skall ständigt vidareutveckla vårt företag och utnyttja resurserna allt mer effektivt, utan att det sker på bekostnad av vårt ekologiska- och sociala ansvarstagande.

 

Vår uppförandekod

Vi har sedan flera år en uppförandekod där vi beskriver vilka krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer i ett antal viktiga frågor inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Förutom de självklara delarna att vi skall följa lagar och förordningar så relaterar vår uppförandekod i mångt och mycket till god etik och moral. Uppförandekoden är baserad bl.a. på FN:s principer global compact samt ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet. Viktiga frågor som vi reglerar i uppförandekoden är bl.a. barnarbete, diskriminering, hälsa och säkerhet, anställningsvillkor, miljöansvar, djurvälfärd samt korruption och mutor.

 

Vi har som målsättning att alla våra leverantörer skall skriva på och efterleva vår uppförandekod. Vi eftersträvar även att besöka alla våra leverantörer innan vi börjar göra affärer med dem för att genomföra en inspektion av deras verksamhet samt diskutera vår uppförandekod och andra viktiga frågeställningar.

 


Kvalitet

 

Kvalitet är viktigt för oss på Tage Lindblom. Det är inte bara våra produkter som skall hålla en hög kvalitet utan även leveransen, vårt sätt att arbeta och bemötandet av våra kunder.

 

Produkt

Våra livsmedelsprodukter skall hålla en bra grundkvalitet i förhållande till priset. Bevis på detta får vi genom nöjda kunder och få reklamationer. Vi erbjuder förpackningar som är funktionellt anpassade för att underlätta hanteringen i köket.

 

Leverans

Hela kedjan från order till leverans sker med enkel administration, i rätt tid, med rätt innehåll och bra emballage.

 

Bemötande

Vi ser ett stort värde i att vara lyhörda gentemot våra kunder vare sig det gäller frågor, synpunkter eller klagomål kring oss eller våra produkter och processer. Vi återkopplar snarast möjligt med svar, förslag eller åtgärder.


Så kan du bidra till en mer hållbar miljö

Att återvinna förpackningar är ett bra sätt att vara med och bidra till en mer hållbar miljö. Det krävs betydligt mindre resurser att återvinna befintligt material än att producera nytt. Visste du att energiförbrukningen är 70 procent lägre när återvunnen pappersfiber används istället för ny skogsråvara?

Sverige anses ligga i framkant när det kommer till återvinning, men fortfarande kastas stora mängder material som istället hade kunnat användas på nytt.

 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bli ännu bättre och varje liten förpackning räknas. 

Det gör vi för att bidra till en mer hållbar miljö

Vi som företag har ett stort ansvar för att minska mängden förpackningsmaterial. Vi jobbar också målinriktat för att hitta nya förpackningslösningar som skall vara både enkla att använda men också miljövänliga och lätta att återvinna.

Om du har frågor om våra produkter och förpackningar är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. Ring oss på 08-564 705 10 eller maila till info@tagelindblom.se.

 


5 smarta tips för återvinning

1 Välj förpackningslösningar som är enkla att källsortera med så lite förpackningsmaterial som möjligt.


2
Välj rätt förpackningsstorlek för ditt syfte. Tänk på att en stor förpackning inte nödvändigtvis blir billigare om du måste slänga en del av innehållet. Använd allt innehåll innan du kastar förpackningen.


3 Återanvänd om det går. En plasthink kan t ex användas som förvaring för skurtrasor, bestick, redskap eller liknande. Använd fantasin!


4 Källsortera! Allt räknas. Ju mer vi hjälps åt att sortera vårt avfall desto effektivare kan det återvinnas och bli till nya förpackningar.


5 Vik ihop och platta till. Platta förpackningar tar mindre plats i soptunnan. Det gör att tömning och transport av soporna blir effektivare.

Du kan även fylla större förpackningar med mindre förpackningar för att spara ytterligare plats.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer