GDPR

Data och hur vi hanterar den

Information om hantering av personuppgifter.

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

 

Vi samlar in och behandlar personuppgiftsdata som:

  • Du själv lämnar när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss. Exempelvis när du blir kund hos oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, anmäler dig till Salladsskolan eller kontaktar oss för information.
  • Vi hämtar från andra källor så som publikt tillgängliga personregister, via nätverk och samarbetspartners.

För att få behandla data så måste det finnas en rättslig grund, ett stöd i gällande dataskyddsreglering.

För att vår behandling av din data ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data får också göras efter en intresseavvägning eller efter att du lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt medan annan data sparas olika lång tid beroende på vad vi ska använda data till och våra skyldigheter enligt lag.

Vi kan komma att lämna ut din data till underleverantörer som behandlar din data för vår räkning. Dessa parter får dock inte använda data om dig till något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på villkor vi anger.

Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

 

 

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och till vilket ändamål.

 

Du kan begära ett registerutdrag per år.

Vi besvarar ditt önskemål inom en månad. Registerutdraget sänds till din bokföringsadress.

Du har rätt till radering om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de behandlats för.
  • Behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Data inte har behandlats enligt regleringen.

Kunddata sparas så länge du är kund hos oss.

Därefter som längst 24 månader efter att avtal har upphört. Bokföringsunderlag så som fakturauppgifter sparas så länge det är nödvändigt enligt bokföringslagen.

 

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste specificera vilken behandling du invänder dig mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om din data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll.

Detta gäller i de fall där du har lämnat ditt samtycke eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna fullfölja ett avtal. Du har däremot inte rätt att flytta uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast.

Du kan också lämna ett klagomål till Datainspektionen.

 

Om du lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

 

Information om cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet. Filen gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information om dig utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som skett genom webbläsaren.

Vi använder cookies för att få tillförlitlig besöksstatistik, för att hålla reda på om en besökare har samtyckt till cookies och för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Vi använder även tredje-parts cookies för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer