Vi försöker få våra tomater att åka tåg

Läs mer om hur våra producenter arbetar med en hållbar tillverkning

 

 

 

Vi försöker få våra tomater att åka tåg!

Få saker slår smaken av en färsk, solmogen tomat som fått mogna naturligt och skördats med omsorg. Våra tomatprodukter odlas i första hand i norra Italien och i Grekland. Här är förhållandena idealiska för odling av tomater vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ju mindre vi behöver tillföra i form av vatten, konstgödsel och energi, desto mindre tär vi på jordens resurser. Våra producenter arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan inom såväl konventionell som ekologisk odling. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete försöker vi att transportera tomaterna med tåg istället för lastbil till Sverige.

 

Åtvervinning av svinn

Skal och frö skickas för att bli till energi. Organiskt avfall och utsorterade tomater blir till djurfoder och gödsel som återanvänds i odlingen.
  

Återvinning av vatten

Vattnet renas och återanvänds, avdunstat vatten från produktionen återanvänds. Fabrikerna har även solcellspaneler för att minska energiförbrukningen. Under sommaren kan så mycket som 30 % av energin i produktionen komma från de egna solcellerna.
 

Socialt ansvarstagande

Tage Lindbloms tomatproducenter arbetar med långsiktiga kontrakt så att odlarna får skäliga löner och en trygghet i sitt jordbruk.
 

Smarta förpackningar

Användarvänliga förpackningar och miljöfokus är två faktorer som har stor betydelse för oss på Tage Lindblom. Förpackningen måste vara effektiv att fylla, transportera, lagra, öppna, tömma och källsortera. Tomaterna förpackas nästan uteslutande i mjuka konservpåsar och tetror. Dessa förpackningar finns i olika storlekar, från ett kilo upp till tio kilo. Alla anpassade till Foodservicebranschen.
 
 
 
 
 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer